b كلية الآداب

قسم الجغرافيا


المعامل قسم الجغرافيا


1 معمل نظم المعلومات الجغرافية GIS Lab......عدد 35 طالب
2 معمل الاستشعار عن بعد RS Lab...... عدد 35 طالب
3 معمل المساحة Surveying Lab...... عدد 35 طالب
4 معمل الخرائط Maps Lab....... عدد 100 طالب

تواصل معنا